S T Y R E L S E N
 
 
 

 

 HEM

 STYRELSEN

 MEDLEMMAR

 KLUBBENS BILAR

 CRUISING

 SPONSORER

 PÅ GÅNG

 FOTO

 LÄNKAR

Ordförande

Jörgen Jansson

Tel: 070-56 35 043

Mail: ljusdal@roadrunners.se
 

 

 

 

 

Kassör / Vice Ordförande

Christer Björk
 

 

 

Sekreterare

Ulla Karlsson-Schön
 

 

 

Ledamot

Marcus Ferm

 

 

Ledamot
Andreas Egebrant

 

 

Ledamot

Rikard Björk

 

 
Ledamot

Meka Wall

 

 

Suppleant

Carina Stener