S T Y R E L S E N
 
 
 

 

 HEM

 STYRELSEN

 MEDLEMMAR

 KLUBBENS BILAR

 CRUISING

 SPONSORER

 PÅ GÅNG

 FOTO

 LÄNKAR

Ordförande

Meka Wall

Tel: 0722-330446

Mail: ljusdal@roadrunners.se
 

 

 

 

 

Kassör

Ulla Karlsson-Schön
 

 

 

Ledamot

Christer Björk
 

 

 

Ledamot

Yngve Lund

 

 

 

Ledamot
Marcus Ferm

 

 

Ledamot      Webbsidan

Jörgen Jansson    Mail: webb@roadrunners.se

 

 

 
Ledamot

Andreas Egebrant

 

 

 

Suppleant

Johnnie Arvidsson